Tartalom


113. ÉVF.               2017. TAVASZ              1. SZÁM


 

Zoltán András: Szláv jövevényszavaink néhány időrendi és nyelvföldrajzi kérdése 1

Tolcsvai Nagy Gábor: A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után 10

Kuna Ágnes: Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században. 2. rész 27

P. Kocsis Réka: Marginálistípusok az ómagyar nyelvemlékkódexekben 42

Varga Mónika: „Nem szólhatván, az Úristent segítségül hívta” – A fonák okság kifejezéséről középmagyar szövegekben 59

Kisebb közlemények. Kabán Annamária: Ismétlésalakzatok a versszöveg-építésben. Dsida Jenő: Dal az elmaradt vallomásról 75

Szó- és szólásmagyarázatok. Kiss Margit: Hitetlenek: mi köze a gyaur-nak a kaffer-hez? 80

Tudománytörténet. Bárdosi Vilmos: „Je seme a tout vent”. Pierre Larousse (1817–1874). 87

Szemle. Bodó Csanád: Magdolna Kovács – Petteri Laihonen – Hanna Snellman eds., Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. 96 – Kontra Miklós: A vernakuláris nyelvváltozat tisztelete. Trudgill, Peter, Dialect Matters: respecting vernacular language: Columns from the Eastern Daily Press. 100 – Slíz Mariann: Rácz Anita, Etnonimák a régi magyar településnevekben. 107 – Bonyai Gábor: Müller Márta „Ein unermäßliches Land von Begriffen”. Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich 110

Különfélék. Nagy L. János: A harmincadik Implom József helyesírási versenyről 112

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 112. közgyűlése. 114 – Békési Imre: Nagy L. János hetvenéves 114

Nyelvtörténeti adatok. M. Nagy Ilona– Bényei Ágnes: Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 2. rész 120

Számunk szerzői