Tartalom


112. ÉVF.               2016. TÉL             4. SZÁM


 

Kuna Ágnes: Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században. 1. rész 385

Gebhardt, Bernadette: Milyen legyen a „magyar névpolitika”? Lengyel Zoltán víziója a Magyar névkönyvben (1917) 401

Hantó Réka: Látássérült személyek mentális lexikona a szóasszociációk tükrében 419

Zaicz Gábor: Könyv a magyar nyelv ótörök jövevényszavairól 433

Dudás Előd: A magyar jövevényszók beilleszkedése a muravidéki szlovén irodalmi nyelv rendszerébe 444

Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: A fog segédigéről 451

Szó- és szólásmagyarázatok. Pesti János: Az énekléstől a sírásig: a du-dol ~ dudul és a tutul tájszavak összefüggéseiről. 458 – Zoltán András: Pancser 460

Szemle. Kiss Jenő: Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken. 462 – Pethő József: Kemény Gábor, Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. 464 – Szentgyörgyi Rudolf: A Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár (Kiadványok) négy kötete. 470 – Németh Dániel: Fazakas Emese – Juhász Dezső – T. Szabó Csilla – Terbe Erika – Zsemlyei Borbála szerk., Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai 2011. augusztus 22–27. 478

Különfélék. Beke József: Arany János két versének szövegromlásai 485

Társasági ügyek. Zelliger Erzsébet: Király Lajos 80 éves. 495 – Sárosi Zsófia: Korompay Klára 70 éves 498

Nyelvtörténeti adatok. M. Nagy Ilona – Bényei Ágnes: Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 1. rész 500

Számunk szerzői