Tartalom


112. ÉVF.               2016. ŐSZ             3. SZÁM


 

Juhász Dezső: A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése 257

Honti László: A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája 269

Mészáros Tamás: Laonikos a magyar nép nevéről 284

Németh Michał: Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben  295

Czifra Mariann: A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus…-a  307

Szó- és szólásmagyarázatok. Pesti János: Adatok a Dáró vagy Daru-vár és a Tinód helynevek magyarázatához és lokalizálásához  315

Tudománytörténet. C. Vladár Zsuzsa: Valójában ki a szerzője a Demonstratiónak? 316 – Szili Katalin: Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylaciumáról). 325 – A. Jászó Anna: Kétszáz éve született Szvorényi József (1816–1892)  332

Szemle. Varga Mónika: Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hason-mása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. 347 – Szabó József: Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. 352 – Hajdú Anna: Oliviu Felecan szerk., Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics 356

Társasági ügyek. Farkas Tamás: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 111. közgyűlése. 360 – Nagy L. János: Péter László 90 éves. 367 – Békési Imre 80 éves. 370 – Korompay Klára: Haader Lea 70 éves 372

Nyelvtörténeti adatok. Dömötör Adrienne – Varga Mónika: Jobbágylevelek a 16. századból 375

        Levélszekrény. Dömötör Adrienne írja 382

       Számunk szerzői