Tartalom


112. ÉVF.               2016. NYÁR              2. SZÁM


 

Juhász Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez 129

Terbe Erika: Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján 140

Vargha Fruzsina Sára: A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata 151

Hegedűs Andrea: Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről 163

Szabó Panna: A keleti és nyugati régiók nyelvföldrajzi összehasonlítási lehetőségeiről a nyelvatlaszok alapján 172

Senga Toru: „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. 2. rész 183

Kisebb közlemények. Kabán Annamária: „Őszi csodák”. Szövegépítő alakzatok két Reményik Sándor-versben 207

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Szilos. 215 – Kicsi Sándor András: Kolorádóbogár  216

Élőnyelv. Presinszky Károly: Az á előtti illabiális a-zás a Csallóközben    218

Szemle. Kiss Jenő: Alexandra N. Lenz, Manfred M. Glauninger Hg., Standarddeutsch im 21. Jahrhundert. 227 – Deák-Sárosi László: Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. 229 – Kocsis Zsuzsanna: Kutatás, oktatás, ismeretterjesztés – a magyar dialektológia műhelyeiből  232

Különfélék. Faga-Nagy Mária – Jakab Katalin – KissGabriella: Az ELTE BTK Ma-gyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Könyvtárának Magyar nyelvtudományi gyűj-teménye, a Nyelvészkönyvtár 236

Társasági ügyek. Csepregi Márta: Simoncsics Péter 70 éves   241

Nyelvtörténeti adatok. Rácz János: Gyümölcstermő pálmafák nevei 245

Levélszekrény. Balogh Lajos írja  254

Szerzők