Tartalom


112. ÉVF.               2016. TAVASZ              1. SZÁM


 

Andor József: Paradigmaváltás felé? Tradíciók és aktualitások a pszicholingvisztikában 1

Juhász Dezső: A magyar történeti dialektológia korszakai 17

SengaToru: „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. 1. rész  32

Csernicskó István: A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája 50

Borbély Anna: Fenntartható kétnyelvűség  63

Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban 74

Szó- és szólásmagyarázatok. HorváthLászló: Megjegyzések az ered szó-családjának eredetéhez 80

Élő nyelv. Benő Attila: Relatív kontaktusjelenségek és szociológiai változók 83

Tudománytörténet. Ács Péter – Manherz Károly: A magyarországi skandináv nyelvészetről 91

Szemle. Veszelszki Ágnes: A magyar helyesírás szabályai. 100 – Major Hajnalka: Adamikné Jászó Anna, Jókai és a retorika. 107 – Szabó Ágnes: Gósy Mária szerk., Diszharmóniás jelenségek a beszédben 110

Különfélék. Korompay Klára: Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015) 113

Társasági ügyek. Farkas Tamás: Végső búcsú Ördög Ferenctől. 115 – Kalcsó Gyula: Bíró Ferenc 70 éves. 117 – Keszler Borbála: Hőnyi Ede 80 éves 119

Nyelvtörténeti adatok. Rácz János: Gyümölcstermő pálmafák nevei. 121

Levélszekrény. Dorogman György írja. – Pesti János írja  126

Számunk szerzői