Tartalom


111. ÉVF.               2015. TÉL            4. SZÁM


 

Kiss Jenő: A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben 385

Farkas Tamás: A magyar családnevek változástipológiájáról 395

Kemény Gábor: Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására  409

Forgács Tamás: Még egyszer a dz fonémastátuszáról   421

Pátrovics Péter: Nyelvi időkép és idő-attitűdök. Nyelvi-kulturális megközelítés  433

Kisebb közlemények. A. Jászó Anna: Jókai és a zárójelek   449

Szó- és szólásmagyarázatok. Balázs Géza: Mesebeli lény neve vagy német jövevényszó? Rostáloszlop. 456 – Horváth László: A két seb ügyében   456

Tudománytörténet. Kiss Jenő: Emlékezés a 80 évvel ezelőtt elhunyt Gombocz Zoltánra  465

Szemle. Szathmári István: Bárdosi Vilmos, Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár. 474 – Szentgyörgyi Rudolf: Slíz Mariann két könyvéről. 478 – Varga Mónika: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. 482 – Málnási Ferenc: Demény Piroska, A szecesszió fő stiláris sajátosságai Bánffy Miklós írásművészetében  488

Különfélék. Sinkovics Balázs: International Conference on Language Variation in Europe 8 491

Társasági ügyek. C. Vladár Zsuzsa: Zsilinszky Éva 70 éves 494

Nyelvtörténeti adatok. Balázsi József Attila: Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban  496

Számunk szerzői