Tartalom


111. ÉVF.               2015. ŐSZ             3. SZÁM


 

A. Jászó Anna: Retorikai kutatások Magyarországon    257

Adamik Tamás: A klasszikus retorika időszerűsége    272

Tremmel Flórián: A régi-új retorika és a törvényszéki szónoklás     278

Károly Krisztina: A retorikai-struktúraelmélet a kontrasztív retorikai vizsgálatokban és a fordításkutatásban    290

Nemesi AttilaLászló: Vele, nélküle vagy ellene? A kortárs pragmatika és a klasszikus retorika viszonyáról a nyelvhasználat leírásában     300

Aczél Petra: Retorika és kommunikációkutatás. A régi tudomány új nézőpontjai    311

Raátz Judit: Retorika és az üzleti kommunikáció     319

Balázs Géza: Interretorika, e-retorika    328

Bencze Lóránt: Ratio – oratio    335

Kisebb közlemények. M. Nagy Ilona– BodaIstván Károly: A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái     338

Szó- és szólásmagyarázatok. HorváthLászló: Nem a magyar bánt került az ólengyelbe?     346

Szemle. Forgács Tamás: É. Kiss Katalin szerk., Magyar generatív történeti mondattan. 350 – Danczi Annamária: A nyelvjárási ismeretterjesztés útjain. 360 – Kósa Csilla Erika: Szabó Tamás Péter, „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”. A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében    366

Társasági ügyek. N. Fodor János: Fodor Katalin 70 éves    370

Nyelvtörténeti adatok. Balázsi József Attila: Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban    374

Számunk szerzői