Tartalom


111. ÉVF.               2015. NYÁR              2. SZÁM


 

Sárosi Zsófia: Pragmatika, szociopragmatika, udvariasságkutatás a magyar nyelvtörténetben 129

Petykó Márton: A boszorkányperek periratai mint közösség- és identitásképző diskurzusok 147

KrepszValéria: A kérés beszédaktusa középmagyar kori főnemesek és közrendűek levelezésében 162

Mohay Zsuzsanna: A nehezteléstől a sértésig. A rosszallás pragmatikája középmagyar kori magánlevelekben 174

Németh Luca Anna: A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban 189

Péteri Attila: A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel  204

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Petinét 219 – Kaputziner Fa piklivel 221

Élő nyelv. Cs. Nagy Lajos: Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelv-járási atlasza alapján     5. térképmelléklet, 6. térképmelléklet, 7. térképmelléklet, 8. térképmelléklet, 9. térképmelléklet, 10. térképmelléklet, 11. térképmelléklet    224

Szemle. V. RaiszRózsa: Szathmári István, A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904–2005) 235 – Komlósi László Imre: Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk., A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére 239

Társasági ügyek. Kiss Jenő: A kilencvenéves Szathmári István köszöntése a Magyar Nyelvtudományi Társaságban. 244 – Szentgyörgyi Rudolf: Zelliger Erzsébet 70 éves 248

Nyelvtörténeti adatok. Balázsi József Attila: Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban 250

Levélszekrény. Péter László írja.  – A szerkesztőség írja 255

Szerzők