Tartalom


111. ÉVF.               2015. TAVASZ              1. SZÁM


 

Siptár Péter: A fonológiatörténet egy elfeledett epizódja 1

Péteri Attila: A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel 9

Dömötör Adrienne: A mondván és az úgymond: diskurzusjelölő elemek keletkezése idéző szerkezetekből 21

Gugán Katalin: Hol volt? Hol nem volt? A tagmondattörlő grammatikalizációs folyamatokról a lévén és a lehet grammatikalizációja kapcsán 38

Varga Mónika : A határozói igenév és az igei állítmány viszonyáról boszorkányperekben  54

Kisebb közlemények. Büky László: „Tenger felhő csillag szántás” – A tekhné egy Weöres Sándor-versben 68

Élő nyelv. Péntek János: Nyelvünk táji változatosságának dicsérete 75  – Cs. Nagy Lajos: Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján   1. térképmelléklet (kutatópontok), 2. térképmelléklet, 3. térképmelléklet, 4. térképmelléklet 80

Tudománytörténet. Kicsi Sándor András: Fillmore-nekrológ 89

Szemle. Tóth Péter: Lizanec Péter – Horváth Katalin, A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára 1–2. 92 – Szabó József: Guttmann Miklós, Nárai nyelvi múltjából. 95 – Posgay Ildikó: Csíkány Andrea két könyve a palóc nyelvjárásokról. 99 – Csepregi Márta: Egy új magyar–orosz kontrasztív nyelvtan 101

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 110. közgyűlése. 104 – Domonkosi Ágnes: Szikszainé Nagy Irma 70 éves. 109 – Zelliger Erzsébet: Bokor József 70 éves. 112– Fodor Katalin: Guttmann Miklós 70 éves 114

Nyelvtörténeti adatok. Balázsi József Attila: Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban 117

Levélszekrény. Büky László írja. – Bene Annamária írja 126

Szerzők