Tartalom


110. ÉVF.               2014. TÉL            4. SZÁM


 

Kemény Gábor: Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában 385

Békési Imre: A csakhogy kötőszó ürügyén 394

Péntek János: A moldvai magyarokról és a csángó elnevezésről 406

Hosszú Gábor – Zelliger Erzsébet: A Bodrog-alsóbűi rovásemlék számítógépes írástörténeti kapcsolatai és egy olvasati kísérlete 417

Pethő Gergely – Verécze Viktória – Fehér Krisztina: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról – korpusznyelvészeti alapon 432

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Folyóóra és foliot. 449 – Tölgyesi Beatrix: A béles szó eredetéről 451

Tudománytörténet. Molnár Mária: A vidéki tanár és a távlatos gondolkodású tudós. Száz éve született Temesi Mihály. 456 – Kicsi Sándor András: Antal László a szófajok kontinuumáról 465

Szemle. Kontra Miklós: Matthew J. Gordon, Labov. A Guide for the Perplexed. 472 – Benő Attila: Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. 479Péter Mihály: Nagy L. János, Kereszteződő jelentések világában. Tanulmányok a kiasztikus alakzatok működéséről. 483Teperics József: Bíró Ferenc – Fekete Péter – Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Felsőnyárád nyelvjárása a 20. század végén. 485

Különfélék. Vargha Fruzsina Sára: Methods in Dialectology XV. Dialektológiai metodológiai konferencia, Groningen, 2014. augusztus 11–15. 489 – Györffy Erzsébet: Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról 491

Társasági ügyek. Dér Csilla Ilona: Horváth Katalin 70 éves. 493 – Csepregi Márta: Szíj Enikő 70 éves 495

Nyelvtörténeti adatok. Balázsi József Attila: Kóser vagy tréfli? Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban 498

Levélszekrény. A. Molnár Ferenc írja 510

Szerzők