Tartalom


110. ÉVF.               2014. ŐSZ             3. SZÁM


 

Kemény Gábor: Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában 257

Bodó Csanád: Nyelvi ideológiák a magyar nyelvi változók kutatásában  266

Slíz Mariann: Formai szempontok alkalmazhatósága a történeti családnevek vizsgálatában  285

Körtvélyessy Lívia: Az evaluatív morfológia értékelése – több nyelv vizsgálatára alapozott elemzés  293

A. Molnár Ferenc: A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához  305

Forgács Tamás: Adalékok a szerencsétlen flótás és a megtanítja kesztyűbe dudálni szólások eredetének kérdéséhez 322

Kisebb közlemények. Siptár Péter: Fonológiai ábrázolás és fonetikai megvalósítás: a magyar /a:/ esete. 335 – Nagy L. János: Verses-zenés jubileumok 343

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: A tűzvető acél mibenlétéről. 349 – Pesti János: Borhűtő szavunk jelentéséről és Vörösmarty Mihály aforizmáiról 352

Tudománytörténet. †Hegedűs József: Nyelvrokonságunk felismerésének útvesztői 358

Szemle. Andor József: Tolcsvai Nagy Gábor, Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. 366 – Ladányi Mária: Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje. 373 – Kocsis Zsuzsanna: Bene Annamária szerk., A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban I–III. 378

Szerzőink 256