Tartalom


110. ÉVF.               2014. NYÁR             2. SZÁM


 

Gósy Mária – Bóna Judit: Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében   129

Károly Krisztina: A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban 144

Németh Michal: Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben?  160

Körtvélyessy Lívia: Az evaluatív morfológia értékelése – több nyelv vizsgálatára alapozott elemzés   169

Hosszú Gábor – Zelliger Erzsébet: Többnyelvű feliratok a Nagyszentmiklósi aranykincsen 177

Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: Alaktörténeti problémák. 196 – Pelczéder Katalin: Helyre utaló gyümölcsfajtanevek az ó- és középmagyar korban 203

Szó- és szólásmagyarázatok. Kolyvek Léna: Makuka. 209 – Rácz János: A cápaharcsa vagy panga nevei 212

Tudománytörténet. † Hegedűs József: Nyelvrokonságunk felismerésének útvesztői 216

Szemle. Kiss Jenő: Csernicskó István, Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). 230 – Pölcz Ádám: Adamik Tamás szerk., Cicero összes retorikaelméleti muvei. 231 – Zimányi Árpád: Adamikné Jászó Anna, Klasszikus magyar retorika. 238– Kicsi Sándor András: Jakabb Oszkár, Madárnévkalauz. A Kárpátmedence madarainak névkalauza  241

Társasági ügyek. Szathmári István: Végso búcsú Hegedűs Józseftől. 244 – Bakró-Nagy Marianne: Honti László 70 éves. 245 – Nagy L. János: Rozgonyiné Molnár Emma 80 éves. 250– Zelliger Erzsébet: Balogh Lajos 80 éves. 252

A szerkesztőség írja   254

Szerzőink 256