Tartalom


110. ÉVF.               2014. TAVASZ              1. SZÁM


 

Manherz Károly: A magyarországi német dialektológiáról. Kutatási tendenciák és eredmények  1

Károly Krisztina: A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban  17

Mártonfi Attila: Számítógép és írói szótár – különös tekintettel a készülő József Attila szótárra 30

Németh Michał: Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben?  47

Kisebb közlemények. Holler László: Anonymus és a „Fekete-tenger”. 2. rész: További megjegyzések  56

Szó- és szólásmagyarázatok. Horváth László: Csudákozó tikták. 68 – Varga Mónika: Másnapra kelvén – tudniillik az idő  73

Tudománytörténet. Éder Zoltán: Sajnovics Demonstratiójának első recenziója. 85 – Szili Katalin: Rejtőzködő értékeink nyomában. Az első angoloknak íródott magyar nyelvtanunkról   95

Szemle. Tóth M. Zsombor: Péter Mihály, A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. 102 – Hegedűs Attila: P. Lakatos Ilona szerk., Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. 107 – Huber Ágnes: Gombocz, Eszter, Kontrastive Wortfamilienanalyse Deutsch–Ungarisch 111

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 109. közgyűlése. 113 – Hoffmann István: Nyirkos István (1933–2013). 119 – Kiss Jenő: Búcsú Hajdú Mihálytól. 122 – Haader Lea: Gallasy Magdolna 70 éves 124

Szerzőink