Tartalom


109. ÉVF.               2013. TÉL              4. SZÁM


 

Andrássy György: A kisebbségi nyelvek helyzete nemzetközi jogi szemszögből  385

Kugler Nóra: A vizuális észleléssel összefüggő lexikalizálódott evidenciajelölő és episztemikus-inferenciális kifejezések  393

Komlósi Boglárka: A polarizációs tendencia szerepe az irónia nyilvánvalóvá tételében. A hiperbola és litotész mint nyomok az ironikus interpretációhoz  409

Maitz Péter – Németh Attila: Nyelvtörténet és nyelvi komplexitás. Pidzsinizációs folyamatok a nyelvi változásban  420

Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása a dialóguslevelekre  435

Kisebb közlemények. Rácz János: A magyar tenger metafora  448

Szó- és szólásmagyarázatok. Honti László: Fiú szavunk történetéhez. 451Zoltán András: Denevér, bőregér és a vámpír -pír-je  457

Élőnyelv. Balogh Lajos: Emlékek, töredékek 462

Tudománytörténet. Kiefer Ferenc: 100 éve született Lotz János 469

Szemle. Forgács Tamás: Historische Sprachwissenschaft. Erkenntnisinteressen, Grundlagenprobleme, Desiderate. 472 – Kádár Edit: Németh Boglárka, Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra. 480 – Máté Éva: Boda István Károly – Porkoláb Judit, Hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában. 487 – Kiss Magdaléna: Lelkes György, Magyar helységnév-azonosító szótár  491

Társasági ügyek. Bańczerowski Janusz: Elżbieta Artowicz (1949–2012). 494 – Kiss Jenő: Hajdú Mihály 80 éves. 496 A Szerkesztőség: D. Bartha Katalin emléktáblájának felavatása Beregszászban  498

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei     498

Szerzőink     512