Tartalom


109. ÉVF.               2013. ŐSZ              3. SZÁM


 

Andrássy György: A kisebbségi nyelvek helyzete nemzetközi jogi szemszögből    257

Kugler Nóra: A vizuális észleléssel összefüggő lexikalizálódott evidenciajelölő és episztemikus-inferenciális kifejezések     275

Imrényi András: A beférkőző segédigés szerkezetek függőségi nyelvtani elemzéséhez    291

Krékits József: A tartam és folyamat szétválasztásának kérdéséhez     309

Kisebb közlemények. Kabán Annamária: „Emléke visszacsillog…”. Dsida Jenő: Tavalyi szerelem     323

Szó- és szólásmagyarázatok. Horváth László: Zalámbolási jegyzetek. 325 – Rácz János: A legnépszerűbb „balatoni” hal nevei. 330 – Zoltán András: Király és karéj   337

Élőnyelv. Kontra Miklós: Átlagos mondathossz a BUSZI-2-ben?    342

Szemle. Bíró Ferenc: Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából. 343 – Zoltán András: Sebestyén Zsolt, Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. 351 – Dőtsch Szilvia: Csernicskó István szerk., Nyelvek, emberek, helyzetek. A magyar, ukrán és orosz nyelv használata a kárpátaljai magyar közösségben. 354 – Szabó Panna: Borsos Balázs, A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében. I–II. 357 – Zelliger Erzsébet: Gábor Hosszú, Heritage of Scribes. The Relation of Rovas Scripts to Eurasian Writing Systems    362

Társasági ügyek. Farkas Tamás: Ördög Ferenc 80 éves. 366 – Nyomárkay István: Gadányi Károly 70 éves. 369 Zelliger Erzsébet: Vörös Ottó 70 éves. 371Csepregi Márta: Csúcs Sándor 70 éves    372

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei    375

Szerzőink