Tartalom


109. ÉVF.               2013. NYÁR              2. SZÁM


 

Németh T. Enikő – Tátrai Szilárd: Pragmatikai kutatások Magyarországon 129

Andor József: A látens összetevők vizsgálata a magyarban 137

Bódog Alexa: Pragmatika és nyelvfilozófia: a kommunikatív nyelvhasználatbeli intenciók esete 143

Csontos Nóra: A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben 149

Furkó Bálint Péter: A diskurzusjelölők alaptermészete a pragmatikai szemlélet tükrében 157

Gyuris Beáta: Megjegyzések a pragmatika tárgyáról és hasznáról 162

Ivaskó Lívia: Lehetőségek a pragmatikai képesség tanulmányozására a pragmatika, a nyelvészet és a kognitív idegtudomány határán 170

Nemesi Attila László: A pragmatika mint kommunikációtudomány 177

Németh T. Enikő: Nyelvhasználat, nyelvtan és pragmatika 184

Szili Katalin: A beszédaktusokról és az empirikus beszédaktus-kutatásokról 191

Tátrai Szilárd: Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet 197

Kisebb közlemények. Büky László: Egy Weöres Sándor-vers szövegszerkezete 204

Szó- és szólásmagyarázatok. Horváth László: Tűzvető acél 208

Tudománytörténet. Békési Imre: Otthontól hazáig. Petőfi Sándor János (1931–2013) 212

Szemle. Andor József: Németh T. Enikő és Bibok Károly szerk., The Role of Data at the Semantics – Pragmatics Interface. 224 – Benczes Réka: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd szerk., Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. 229 – Furkó Bálint Péter: Vaskó Ildikó, Tenk pa det, da gitt! Pragmatikai jelölők a norvég nyelvben. 234 – Kövecses Zoltán: Tátrai Szilárd, Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. 236 – Nemesi Attila László: Németh T. Enikő szerk., Ember–gép kapcsolat. A multimodális ember–gép kommunikáció modellezésének alapjai. 239 – Németh Zsuzsanna: Nemesi Attila László, Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció 243

Társasági ügyek. Balázs Géza: Fülöp Lajos 80 éves. 248 – Korompay Klára: B. Gergely Piroska 80 éves 250

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 253

Szerzőink 256