Tartalom


109. ÉVF.               2013. TAVASZ              1. SZÁM


 

Nyomárkay István – Honti László – Pusztai Ferenc: A hetvenéves Kiss Jenő köszöntése 1

Szathmári István: Mit üzen a Magyar Nyelvtudományi Társaság a mának – már megalakulásával és első tetteivel? 8

Tolcsvai Nagy Gábor: Tervezés, (ön)értelmezés, fenntartás: a magyar nyelvstratégia lehetőségei és kötelességei 14

Gécseg Zsuzsanna: Adalékok az információs szerkezet és mondatszerkezet összefüggéseinek kérdéséhez 32

Holler László: A veszprémi görög rítusú monostor alapító- és adománylevelének datálásáról és további kérdéseiről 50

Szőke Melinda: A 11. századi interpolált oklevelek mint a magyar nyelvtörténet forrásai 68

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Zalámbolás. 77 – Pesti János: Beteg-e az, aki rebeteges? 81

Élő nyelv. Molnár Zoltán Miklós: A Pápai járás földrajzi neveinek hang- és alaktanához 82

Szemle. Andor József: András Kertész – Csilla Rákosi, Data and Evidence in Linguistics. 89 – Bencze Lóránt: Szathmári István főszerk., Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. 93 – Károly Krisztina: Adamik Tamás főszerk. – A. Jászó Anna szerk., Retorikai lexikon. 97 – Juhász Dezső: Hegedűs Attila, A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban. 100 – Kiss Jenő: Maria Erb, Wenn das Fremde zum Eigenen wird. Korpusbasierte Untersuchungen zu den ungarischen Lehnwörtern der nachtürkischen deutschen Sprachinsel-mundarten von Ungarn bis 1945. 105

Különfélék. Trunki Péter: A moldvai magyarok mai családnevei a magyar állampolgárság küszöbén 107

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 – Kiss Jenő: Futaki István halálára 121

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 123

Szerzőink