Tartalom


108. ÉVF.               2012. TÉL              4. SZÁM


 

Szentgyörgyi Rudolf: A veszprémvölgyi apácamonostor görög nyelvű adománylevele – legelső hazai nyelvemlékünk? 385

Slíz Mariann: Tulajdonnév és kategorizáció 400

Komlósi Boglárka: Az irónia mint „kategóriaváltás” és „perspektívaváltás” a szemantika és pragmatika határán 410

Bóna Judit – Neuberger Tilda: A spontán beszéd önellenőrzési folyamatainak életkorspecifikus sajátosságai 426

Csernák-Szuhánszky Debóra: A halál árnyéka és annak völgye. Egy bibliai frazéma értelmezése és magyar fordításai 440

Kemény Gábor: „A javító toll nyomában”. Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok Kosztolányi írásművészetéhez 449

Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Tikták. 462 – Pesti János: Tényleg csudákozik a tyúk, a kakas, a gúnár meg a pulyka? 465 – Szebelédi Zsolt: A zemet szó jelentése Szerémi György latin nyelvű művében 470

Szemle. Müller Márta: Elisabeth Knipf-Komlósi, Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache. Am Beispiel des Deutschen in Ungarn. 474 – Dalmi Gréte: Az üres alanyt engedélyező nyelvekről. 476 – Zsilinszky Éva: Harro Stammerjohann ed., Lexicon Grammaticorum. A Bio-Bibliographical Companion to the History of Linguistics 1–2. 486 – Sz. Tóth László: Murádin László, Erdélyi magyar nyelvföldrajz. 488 – Szentgyörgyi Rudolf: Adamik Béla, A latin nyelv története 492

Társasági ügyek. Bánréti Zoltán: Szépe György tanulságos emlékezete. 497 – Korompay Klára: Jean Perrot (1925–2011). 501 – Vásáry István: Róna-Tas András 80 éves 503

Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 505

Szerzőink