Tartalom


108. ÉVF.               2012. NYÁR              2. SZÁM


 

A szerkesztőség: Benkő Loránd emlékezete ............................................................... 129

Tamásné Szabó Csilla: Erdély: kibocsátó fészek és ösztönző forrás .......................... 130

Hoffmann István: Benkő Loránd, a névkutató ............................................................ 138

Juhász Dezső: Benkő Loránd, a nyelvföldrajz és nyelvjárástörténet kutatója ........... 145

Korompay Klára: Benkő Loránd, a magyar írott standard kutatója ........................... 152

Gerstner Károly: Benkő Loránd, az etimológus és szótárszerkesztő ......................... 158

Tolcsvai Nagy Gábor: Benkő Loránd történeti szemantikai munkásságáról ............. 166

Haader Lea: Benkő Loránd, „A magyar nyelv történeti nyelvtana” főszerkesztője ..... 175

Pusztai Ferenc: A szintézisek szerepe Benkő Loránd munkásságában ..................... 182

Szathmári István: Benkő Loránd, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke ........ 187

Hajdú Mihály: Benkő Loránd, a tanár ........................................................................ 191

Kiss Jenő: Benkő Loránd, a tudós és az ember .......................................................... 196

Kiss Jenő: Tudósportrék a 375 éves Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Benkő Loránd
.................................................................................................................................. 201

Szabó Panna: Benkő Loránd nyelvtudományi publikációi. 1944–2011 .................... 208

Képek Benkő Loránd életéből ................................................................................ 249

Szerzők ................................................................................................................... 256