Tartalom


108. ÉVF.               2012. TAVASZ              1. SZÁM


 

Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia és a magyar nyelvtudomány 1

Simon Gábor: A stílus szociolingvisztikai meghatározásáról 18

Dömötör Adrienne: A nyelvtörténeti adat: elvek, gyakorlat, lehetőségek 39

Holler László: Az 1109. évi veszprémvölgyi ítéletlevél néhány alapkérdéséről 51

Szó- és szólás magyarázatok. Beke József: Arany János felvehet szaváról. 72 – Horváth László: Zalámboló lecsó. 73 – Kicsi Sándor András: A kullancs elnevezései a nyelvjárásokban 80

Tudománytörténet. Waseda Mika: Magyaroktatás Oszakában. Helyzetkép tudománytörténeti kitekintéssel 81

Szemle. Tátrai Szilárd: Tolcsvai Nagy Gábor, Kognitív szemantika. 85 – Szabó T. Annamária: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. 90Parapatics Andrea: Kolláth Anna szerk., A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. 98Varga Mónika: T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit szerk., A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. 102Raisz Rózsa: Nagy L. János szerk., Egy autonóm ember. Török Gábor emlékének 105

Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 107. közgyűlése. 107 – Honti László: Bereczki Gábor (1928–2012). 113 – Csepregi Márta: Keresztes László 70 éves. 114 – Pusztai Ferenc: A. Molnár Ferenc 70 éves 116

Nyelvtörténeti adatok. Tringli István: Magyar szavak és egy magyar mondat a Perényi család középkori okleveleiben. 118 – Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 121

Levélszekrény. A szerkesztőség írja 124

Szerzők