Tartalom


107. ÉVF.               2011. TÉL            4. SZÁM


Péter Mihály: A nyelv meghatározatlan tárgyiassága 385

Baranyiné Kóczy Judit: Az erdő konceptualizációja a magyar népdalokban 398

Szelp Szabolcs: A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje 407

Németh Boglárka: Az állapotok aspektuális kategóriájáról 428

· Kisebb közlemények. Szathmári István: Mit mutatnak Mikesnek „Az Ifjak Kalauza” fordításán elvégzett javításai? 453

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Trancsírozó tányér. 459 – Pesti János: A tételöm ~ tételem tájszavunk korábbi jelentéséhez. 461 – Szentgyörgyi Rudolf: Hókuszpókusz 463

· Tudománytörténet. Kiss Jenő: Az Új magyar tájszótár – egy beteljesült szótári vállalkozás. 469 – Pusztai Ferenc: Pais Dezső katedrája. 478 – Tóth Péter: Mokány Sándor és Mokányné Nagy Katalin kárpátaljai nyelvjárásgyűjtéseiről 483

· Szemle. Sebestyén Árpád: Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése (2001–2010). 486 – Zelliger Erzsébet: Hoffmann István, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. 491 – Nemesi Attila László: Dér Csilla Ilona, Grammatikalizáció. 495 – Tátrai Szilárd: Nemesi Attila László, Az alakzatok kérdése a pragmatikában 499

· Társasági ügyek. Kemény Gábor: Büky László 70 éves. 502 – Balázs Géza: Bencédy József 90 éves 505

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 507