Tartalom


107. ÉVF.               2011. ŐSZ             3. SZÁM


Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében 257

Holler László: Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort? 276

Bánréti Zoltán: A nyelvi rekurzivitás és a tudatelméleti képesség afáziában 298

Bene Annamária: Az igekötők szerepéről a magyar nyelvben 309

Baranyiné Kóczy Judit: Az erdő konceptualizációja a magyar népdalokban 318

· Kisebb közlemények. Kabán Annamária: Babits-versek az intertextua-litás szövegszervező erőterében 325

· Szó- és szólásmagyarázatok. Ábrahám Imre: Megjegyzések négy Győr környéki település történeti helyneveihez. 334 – Büky László: Varsavész és vécfa 337

· Tudománytörténet. Zoltán András: Hadrovics László, az etimológus 340

· Szemle. Hajdú Mihály: Farkas Tamás, Családnév-változtatás Magyarországon. 345 – Bárth M. János: Honti László főszerk., A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. 348 – Pesti János: Wacha Imre, Igényesen magyarul. A helyes kiejtés kézikönyve. 351 – Albert Sándor: Kenesei István szerk., A nyelv és a nyelvek 355

· Különfélék. Andor József: A lexikális szemantika és pragmatika határvonalain: Interjú Kiefer Ferenccel 360

· Társasági ügyek. Békési Imre: A társadalom nyelviségének és a nyelviség társadalmának fáradhatatlan búvára. Deme László (1921–2011). 368 – Terts István: Szépe György 80 éves. 375 – Eőry Vilma: Wacha Imre 80 éves 378

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 379

· Levélszekrény. Dömötör Adrienne írja 382