Tartalom


107. ÉVF.               2011. NYÁR              2. SZÁM


 

Kertész András: Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben 129

Siptár Péter: Alakváltozatok, allomorfok, alternációk 147

Dömötör Adrienne: Egyes és többes számot váltakoztató jelzős szerkezetek a kései ómagyarban, a középmagyarban és az újmagyar kor első felében 160

Nagy L. János: Énekelt szövegek kiasztikus alakzatainak elemzéséhez 176

· Kisebb közlemények. Szentgyörgyi Rudolf: Egy ómagyar magánhangzó-változásról 193

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Kosboros szilva. 198 – Kicsi Sándor András: Nosztalgia 199

· Szemle. Vörös Ferenc: Hajdú Mihály, Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. 200 – Ördög Ferenc: Farkas Tamás – Kozma István szerk., A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. 208 – Gallasy Magdolna: Kontra Miklós – Bakró-Nagy Marianne szerk., A nyelvészetről – egyes szám első személyben II. 213 – Kövecses Zoltán – Szabó Réka: Czakó Gábor, Beavatás a magyar észjárásba. 220 – T. Somogyi Magda: Janurik Tamás, Magyar képzőszótár. A mai magyar köznyelv képzőváltozatai 227

· Különfélék. Andor József: A lexikális szemantika és pragmatika határvonalain: Interjú Kiefer Ferenccel 232

· Társasági ügyek. Nyomárkay István: Bańczerowski Janusz 70 éves. 243 – C. Vladár Zsuzsa: Éder Zoltán 80 éves. 245 – É. Kiss Katalin: Kiefer Ferenc 80 éves. 247 – Kiss Jenő: Péntek János 70 éves 249

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 251

· Levélszekrény. Kovács Apor írja 254