Tartalom


107. ÉVF.               2011. TAVASZ              1. SZÁM


 

Vizi E. Szilveszter – Kiss Jenő – Juhász Dezső: Búcsú Benkő Lorándtól 1

Kiss Jenő: Nyelvromlás? 9

Békési Imre: Vizsgálódások a kizáró ellentét körében 21

Pethő József: Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe 39

H. Varga Márta: A különleges szerepű előhangzókról 50

Varga Diána: A felszólító mondatok szerkezete 60

· Kisebb közlemények. Fehér Krisztina: Gombocz Zoltán mint európai nyelvész 72

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: (El)zalámbol. – Szelp Szabolcs: Egy újabb és egy elfeledett adat a lecsó történetéhez 78

· Szemle. Sebestyén Árpád: Tudománytörténet – „belülnézetből”. Benkő Loránd, Magyar nyelvtudósok a XX. században. 85 – Forgács Tamás: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila szerk., Nyelvelmélet és dialektológia. 93 – Zoltán András: Studia Etymologica Cracoviensia 14 (2009). 104 – Fodor Katalin: Karmacsi Zoltán – Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. 107 – T. Somogyi Magda: Farkas Tamás szerk., Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV–XVII. század 112

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 106. közgyűlése. 115 – Kiss Jenő: Hadrovics Lászlóra emlékezve 120

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Bereg megye 1570. évi személynevei 123

· Levélszekrény. Kontra Miklós írja. – A szerkesztőség írja 126

Szerzők