Tartalom


106. ÉVF.               2010. DECEMBER               4. SZÁM


Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél görög helynevei 385

Rácz Anita: Szláv népneveink jelentéstörténetéhez 396

Varga Józsefné Horváth Mária: A XVIII. századi győr–újvárosi személynévhasználat. Szociolingvisztikai szempontú megközelítés 410

Fóris Ágota: A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szociolingvisztikai megközelítés 424

Kalcsó Gyula: Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója? 439

· Kisebb közlemények. Büky László: A „Tartózkodó Kérelem” ritmikájához 450

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kicsi Sándor András: Datolyaszilva, hurma 454

· Élő nyelv. Borbély Anna – Vargha András: Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban. Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban 455

· Szemle. Hoffmann István: Benkő Loránd, A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. 470 – Kis Ádám: Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. 478 – Balogh Judit: Régi nyelvtanaink hasonmás köteteinek újabb kiadásáról. 483 – Zelliger Erzsébet: Bokor József, Nyelviség és magyarság a Muravidéken. 487 – Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége 489

· Társasági ügyek. Bauko János: Megemlékezés Telekiné Nagy Ilonáról (1933–2010). 497 – Kiss Jenő, Pusztai Ferenc 70 éves. 499 – Juhász Dezső: Szabó József 70 éves. 501 – Murádin László 80 éves. 503 – Dr. Kazinczy Ferenc: Üzenet a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak 505

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 506

Szerzőink