Tartalom


106. ÉVF.               2010. JÚNIUS               2. SZÁM


Bańczerowski Janusz: A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában 129

Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája 145

Vörös Ferenc: Mutatvány a mai magyar családnévatlasz előmunkálataiból 156

Farkas Tamás: Novák. Egy idegen eredetű családnév és a magyar családnévanyag 169

Bárányné Komári Erzsébet: A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a ruszinban. Lexikográfiai munkák és szépirodalmi művek tükrében 182

· Kisebb közlemények. Kicsi Sándor András: Az enantioszémia néhány főbb esete a magyarban 196

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Mosolog, mind a ragalla. 198 – Mokány Sándor: Dobva-fakadva 201

· Tudománytörténet. Korompay Klára: A Régi Magyar Kódexek sorozat. Új kutatási eredmények és a jövő távlatai. 203 – Szili Katalin: Az első orosz anyanyelvűeknek szóló magyar nyelvtan. Desko András, Vengerszkaja grammatika (Szentpétervár, 1855) 207

· Szemle. Földi Gábor: Rásonyi László – Baski Imre, Onomasticon Turcicum – Turkic Personal Names 1–2. 212Zántó Edina: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. 216 – Kiss Magdaléna: Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről. 223 – P. Lakatos Ilona: Kótyuk István, (Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai). 227 – Szabó József: Pesti János, Alsómocsoládi tájszótár. 234 – Gréczi-Zsoldos Enikő: Kabán Annamária, A szövegvizsgálat útjain 242

· Különfélék. Rab Irén: A Magyar Nyelv Éve Göttingenben (2009) 244

· Társasági ügyek. Keszler Borbála: Elekfi László 90 éves 246

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: A ruszinok elnevezései a XVI–XVIII. században. 249 – N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 251

          · Levélszekrény. A. Molnár Ferenc írja. – Szentgyörgyi Rudolf írja 254

            Szerzők