Tartalom


106. ÉVF.               2010. MÁRCIUS               1. SZÁM


Szathmári István: Kazinczy és nyelvtudományunk 1

Péntek János: Változatok és változások a mai magyar nyelvben 14

Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája 24

Andor József: Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete 35

Horváth László: A magyar sakknyelv történetéből 59

· Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: Mi a legvalószínűbb? Kísérlet a -val/-vel rag eredetének meghatározására. 78 – Mózes Huba: Egy klasszicista epigramma arányossági és hangzásviszonyai 83

· Szó- és szólásmagyarázatok. A. Molnár Ferenc: Párhuzamos szótörténeti és frazeológiai vizsgálatok az Ómagyar Mária-siralomhoz és Szenci Molnár Albert szövegeihez 84

· Szemle. Tátrai Szilárd: Gábor Tolcsvai Nagy, A cognitive theory of style. 90 – Dőryné Zábrádi Orsolya: Paul de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology. 96 – Pléh Csaba: Szemerkényi Ágnes, Szólások és közmondások. 100 – Pusztai Ferenc: Szabó József, A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében 102

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 105. közgyűlése. 105 – Mátai Mária: Búcsú H. Bottyánfy Évától. 111 – Szabó József: Velcsov Mártonné 80 éves. 112 – Juhász Dezső: Sebestyén Árpád 80 éves. 115 – Kiss Jenő: Keszler Borbála 70 éves 118

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 121

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja. – Benkő Loránd írja 125

Szerzők