Tartalom


CV. ÉVF.               2009. DECEMBER           4. SZÁM


Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája 385

Cseresnyési László: Még egyszer a kútról és a békáról: Gondolatok É. Kiss Katalin előadásának olvasása közben 401

Szentgyörgyi Rudolf: Hogyan szólának? Az első magyar vers(töredék) 411

Holler László: Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljéről 431

· Szó- és szólásmagyarázatok. Balázs L. Gábor: Magyar–szláv párhuzamos etimológiák: csak szavunk eredetéhez 449

· Élő nyelv. Hattyár Helga – Kontra Miklós – Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë? 453

· Szemle. Hegedűs Attila: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. 468 – Muráth Judit: Magyar Terminológia 1., 2. 473 – Veszelszki Ágnes: Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. 479 – Klein Laura: Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. 484 – Pusztai Ferenc: Kemény Gábor, Nyelvi mozaik. 488 – Bodó Csanád: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében 491

· Társasági ügyek. Benkő Loránd: Hasan Eren (1919–2007). 496 – Szűcs Tibor: Búcsú Rónai Bélától. 498 – P. Lakatos Ilona: Bachát László (1921–2009). 501 – Elekfi László: Ruzsiczky Éva nyolcvanéves 502

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 504

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja. – Mártonfi Attila írja 509