Tartalom


105. ÉVF.               2009. MÁRCIUS               1. SZÁM


É. Kiss Katalin: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom 1

Benkő Loránd: Árpád „de genere Turul” 9

Holler László: Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása 17

Szathmári István: Heltai Gáspár-e a fordítója, átdolgozója a Fortunatusról szóló XVI. századi verses széphistóriának? 30

Büky László: Egy Weöres Sándor-vers koherenciájáról 37

Imrényi András: Generatív nyelvészet és szociolingvisztika 50

· Kisebb közlemények. Szentgyörgyi Rudolf: Terminológiai széljegyzet a Tihanyi alapítólevél kétnyelvű helymeghatározásaihoz 62

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Muzsaly. – Mózes Huba: Megjegyzések dialógus szavunk értelmezéstörténetéhez. – Szathmári István: Darvadozva. – Körbetartozás 68

· Élő nyelv. Hegedűs Attila: „Nem hazudol, az őszintét mondod” 73

· Tudománytörténet. Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet 78

· Szemle. Kugler Nóra: Ladányi Mária, Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. 85 – Szili Katalin: Anna Wierzbicka, English (Meaning and Culture). 93 – Tóth Ildikó: Bánréti Zoltán, A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban 99

· Különfélék. Borbély Anna: Rövid beszámoló a 15. Élőnyelvi Konferenciáról. 103 – Farkas Tamás: Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. 105 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 107

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 104. közgyűlése. 114 – Pusztai Ferenc: Szilágyi Ferenc 80 éves. 120 – Havas Ferenc: Péter Mihály 80 éves 122

· Levélszekrény. Büky László írja 126