Tartalom


CIV. ÉVF.               2008. DECEMBER               4. SZÁM


Kertész András – Rákosi Csilla: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vitához 385

Gósy Mária: Önellenőrzési folyamatok a beszédben 402

Dömötör Adrienne: A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő 427

Bártházi Eszter: Manipuláció, valamint manipulációra alkalmas nyelvhasználati eszközök a sajtóreklámokban 443

· Szó- és szólásmagyarázatok. Balázsi József Attila: Petrezselymet árul. – Majomsziget. – 463 Blahó György: Agasakk. 469 – Mokány Sándor: Betekintés az onomasziológiailag rokon magyar és (kárpát)ukrán szavak alakulásmódjába 470

· Nyelvművelés. Szatmári István: A zempléni-abaúji táj és anyanyelvünk 479

· Szemle. Korompay Klára: A. Molnár Ferenc – M. Nagy Ilona szerk., Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből. 484 – Kemény Gábor: Lexikográfiai Füzetek 1–3. 488 – Szentgyörgyi Rudolf: Adamik Béla, Nyelvpolitika a Római Birodalomban. 493 – Kicsi Sándor András: Vörös Éva, A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 499

· Különfélék. Kontra Miklós: Rövid beszámoló a XIII. nemzetközi dialektológiai módszertani konferenciáról. 500 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 501

· Társasági ügyek. Korompay Klára: Búcsú D. Bartha Katalintól. 504 – Honti László: Búcsú Rédei Károlytól. 507 – Szathmári István: Búcsú Fábián Páltól 504