Tartalom


CIV. ÉVF.               2008. SZEPTEMBER             3. SZÁM


Kiss Jenő: A nyelvi változás – kutatói dilemmák 257

Kertész András – Rákosi Csilla: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia prob­lémájáról folyó vita jelenlegi állásához 274

N. Fodor János: A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről 286

Holler László: Anonymus és a „Fekete-tenger” 306

Senga Toru: A bonc szó eredete és ami körülötte van a japán nyelvtörténet tükrében 316

· Szó- és szólásmagyarázatok. Beke József: Állhat 334

· Élő nyelvBodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára: Régi nyelvatlaszok – új mód­szerek. Nyelvtechnológiai eljárások a nyelvföldrajzban 335

· TudománytörténetTóth Péter: Csűry Bálint nyelvjárásgyűjtésének korai szakaszáról 351. – Csernicskó István: Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján 353

· SzemleZoltán András: Király Péter, A honalapítás vitás eseményei. A kalando­zások és a honfoglalás éve 355. – Tátrai Szilárd: Vecsey Zoltán, Név és tárgy. A tulajdonnevek szemantikájáról 359. – Bárth M. János: Sirkka Paikkala főszerk., Suomalainen paikannimikirja 363. – Szentgyörgyi Rudolf: Eőry Vilma főszerk. Értelmező szótár+ 366

· KülönfélékZelliger Erzsébet: Hozzászólás Király Péter „A honalapítás vitás eseményei” című könyvéhez 369. – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 372

· Társasági ügyek. Haader Lea: Emlékezés Kubínyi Lászlóra születésének 80. évfordulóján 374. – Pusztai Ferenc: Magay Tamás 80 éves 379. – Kozma Judit: Konferencia a családnév-változtatásokról 382. – Antalné Szabó Ágnes: Elindult az Anyanyelv-pedagógia című elektronikus folyóirat 383

· Levélszekrény. N. Fodor János írja 384