Tartalom


CIV. ÉVF.               2008. JÚNIUS             2. SZÁM


É. Kiss Katalin: Tagadás vagy egyeztetés? A senki, semmi típusú névmások szórendi helye, jelentése és hangsúlyozása 129

Peredy Márta: A kötelező határozók aspektuális szerepe 143

Maitz Péter: A szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások lehetőségeiről és korlátairól 154

Senga Toru: A bonc szó eredete és ami körülötte van a japán nyelvtörténet tükrében 173

Slíz Mariann: Az oklevélírási gyakorlat hatása a családnevek kialakulására a XIV. században 186

· Kisebb közlemények. Balázs Géza: Titkos nyelvek – etnolingvisztikai univerzálék. 197 – Kemény Gábor: A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában 203

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Sziget. 207 – Tóth Péter: A Técső helynév eredetéről 208

· Élő nyelv. Pintér Tibor: Gondolatok a Kárpát-medencei magyar nyelvi korpusz bővítéséről 211

· Tudománytörténet. A. Molnár Ferenc: Szabó T. Attila egy levele Illyés Gyulának a régi magyar nyelv stílusában. 218 – Sinor Dénes: Emlékezés Országh Lászlóra 223

· Szemle. Heltai Pál: Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó szerk., Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. 224 – Fábián Zsuzsa: Forgács Tamás, Bevezetés a frazeológiába. 233 – Zelliger Erzsébet: Érszegi Géza szerk., Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tiszteletére. 237 – Kabán Annamária: Balázs Géza, Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése 239

· Különfélék. †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok. 242 – Róna-Tas András: Búcsú Berta Árpádtól 246

· Társasági ügyek. Balogh Lajos: Pesti János 70 éves. 248 – Honti László: Bereczki Gábor 80 éves. 250 – Pályázati felhívás 253

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: Egy német ajkú deák által lejegyzett szabolcsi összeírás a XVI. század első évtizedeiből 254