Tartalom


CIII. ÉVF.               2007. DECEMBER               4. SZÁM


 

B. Gergely Piroska: Az új magyar nyelvtörténeti tankönyvről 385

Szathmári István: Szenczi Molnár Albert zsoltárai és a magyar irodalmi nyelv (sztenderd) 399

Tóth Valéria: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről 408

Balázsi József Attila: Élőhalott = eleven holt? Ellentét és ekvivalencia a jelentésben 419

Kothencz Gabriella: A -ban/-ben és az -n ~ -on/-en/-ön jelentésrendszere 432

· Kisebb közlemények. Felföldi Szabolcs: Adalék a heftaliták kései történetéhez 451

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Mogyorós. 454 – Mokány Sándor: Mikor, hol és kiktől kerülhetett nyelvünkbe a mont meg a konta? 455 – Mózes Huba: Széttartó szójelentések. Megjegyzések vendég szavunk történetéhez 460

· Nyelvművelés. Szabó Tamás Péter: Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről 461

· Tudománytörténet. Kabán Annamária: Ötven éve indult a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 471 – A. Molnár Ferenc: Szabó T. Attila egy levele Illyés Gyulához és ami körülötte feltárult 477

· Szemle. Pusztai Ferenc: Bíró Ferenc szerk., Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. 488 – Slíz Mariann: B. Gergely Piroska, Kalotaszeg kereszt- és becenevei. 493 – Bodó Csanád: Két kötet a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról. 495  – P. Lakatos Ilona: Hegedűs Attila, A változó nyelvjárás. 498 – Bárányné Komári Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 2. M–Zs 502

· Különfélék. Elekfi László: Száz éve született Országh László, A magyar nyelv értelmező szótárának szerkesztője. 504 – Benkő Loránd köszöntése az Akadémián: Kiss Jenő köszöntő szavai. Benkő Loránd válasza. 506 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 508

· Levélszekrény. Kanizsay Ferenc írja 510