Tartalom


CIII. ÉVF.               2007. SZEPTEMBER               3. SZÁM


C. Vladár Zsuzsa: Pereszlényi Pál grammatikája (1682.). Források és párhuzamok 257

A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán  270

Kalcsó Gyula: Az elativusi, delativusi és ablativusi ragok vizsgálata a magyar nyelvű nyomtatott írásbeliség első fél századában  282

Berta Árpád – Károly László: A szertő-tetői kő rovásírásos feliratai  300

Beke József: A szenvedő szóalakok használata a Bánk bán és a kor irodalmának nyelvében  311

R. Toma Kornélia: Kossuth Lajos „Beszéd a sajtószabadságról” című művének elemzése  328

· Kisebb közlemények. Kiss Margit: Ismét a főnévi alaptagú szintagmáról 338

· Szó- és szólásmagyarázatok. †Hasan Eren: Sárlik. Egy török jövevényszó és szócsaládja a magyarban az állattenyésztés köréből. 344 – Mizser Lajos: Mikulás 346

· Élő nyelv. Szathmári István: Nyelvünk megtartó erő 346

· Tudománytörténet. Deme László: Bárczi Géza utóéletéhez – előlegül. 349 – Sándor Anna: Ebben az évben lenne kilencvenéves Sima Ferenc. 351 – Nagy L. János: Révai Miklós élő hagyatékáról 355

· Szemle. Kiss Jenő: Nina Berend – Elisabeth Knipf-Komlósi Hrsg./eds., Sprachinselwelten – The World of Language Islands. 358 – Bogár Edit: Többféleképpen a nyelvekről. 360 – Magay Tamás: Forgács Tamás, „Állati” szólások és közmondások. 363 – Szili Katalin: Bárdos Jenő, Élő nyelvtanítás-történet 367

· Különfélék. †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 370

· Társasági ügyek. Szathmári István: Elhunyt Szabó Zoltán, kolozsvári egyetemi tanár. 375 – Galgóczi László:      Békési Imre 70 éves. 376 – Bańczerowski Janusz: Nyomárkay István 70 éves. 378 – Pályázati felhívás 381

           · Levélszekrény. Farkas Tamás írja. – Büky László írja 382

 

  nyitólap