Tartalom


CIII. ÉVF.               2007. JÚNIUS               2. SZÁM


Szathmári István: Kodály Zoltán és anyanyelvünk 129

Szépe György – Szende Tamás – Szépe Judit: Mire jó, és milyen a „jó” fonológia? 137

A. Molnár Ferenc: Gondolatok a Gömöry-kódex újabb kiadása kapcsán 149

Szili Katalin: Beleöntsem a bort a pohárba, avagy beöntsem? A bele igekötő jelentésszerkezetéről 163

Vargha Katalin – T. Litovkina Anna: „Hallgatni Arany, beszélni Petőfi”. A magyar anti-proverbiumok ferdítési módjai 179

· Kisebb közlemények. Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma” 199

· Szó- és szólásmagyarázatok. Borzsák István: Már megint (még mindig) borzsák. 205 – Mártonfi Attila: Egy adalék a lecsó XX. századi történetéhez. 205 – Tóth Szilárd: Ismét a lecsó-ról. 206 – Zoltán András: Széljegyzetek az „Etimológiai szótár”-hoz 205

· Tudománytörténet. Mózes Huba: Szabédi László posztumusz könyvismertetése 1960-ból 223

· Szemle. Kiss Jenő: Wolfgang Viereck, Selected Writings – Ausgewählte Schriften. 225 – Mátai Mária: Zaicz Gábor szerk., Etimológiai szótár. 226 – Szentgyörgyi Rudolf: Hoffmann István szerk., Korai magyar helynévszótár 1000–1350. I. Abaúj–Csongrád vármegye. 231 – †Szabó Zoltán: Kocsány Piroska – Szikszainé Nagy Irma, Előtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon számára. 236 – Gerstner Károly: H. Varga Márta, A magyar fosztó- és tagadóképző. 239 – Bertalan Regina: Kassai Ilona, Fonetika 243

· Különfélék. †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 246

· Társasági ügyek. Benkő Loránd: †Giovan Battista Pellegrini (1921–2007). 250 – Magay Tamás: Skripecz Sándor 90 éves 253

 

  nyitólap