Tartalom


CIII. ÉVF.               2007. MÁRCIUS               1. SZÁM


Keszler Borbála: Írásjeltan és interdiszciplinaritás Abstract 1

Földes Csaba: Interkulturális nyelvészet: problémavázlat Abstract 16

Wacha Balázs: Idő-keretmondatok Abstract 38

Fóris Ágota: A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése Abstract 55

· Kisebb közlemények. Juhász Dezső: A normatörténet néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből. 67 – Honti László: Hozzászólás a -val/-vel rag eredetéhez 73

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Asztély. 78 – Mokány Sándor: Vigyázó szemetek keletre is vessétek 79

· Tudománytörténet. Beke József: Emlékeim Mészöly Gedeonról 84

· Szemle. A. Jászó Anna: Benczik Vilmos, Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. 86 – Szabó József: Sándor Anna, A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. 92 – Juhász Dezső: Két dél-dunántúli nyelvatlaszról. 96 – Zelliger Erzsébet: Németh Miklós, Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban. 101 – Kiss Jenő: Kicsi Sándor András, Gombocz Zoltán 1877–1935. Életrajz és pályakép. 103 – Bencsics Miklós: Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Kéziratos prédikációk Pannonhalmáról 105

· Különfélék. Kósa László: Gombocz Zoltán szobrának avatására. 106 – Szabó József: Beszámoló a Német Dialektológia Nemzetközi Társaságának második kongresszusáról. 108 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 111

· Társasági ügyek. Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 102. közgyűlése. 116 – Klaudy Kinga: A 80 éves Hegedűs József köszöntése. 121 – Kiss Jenő: A 70 éves Király Lajos köszöntése 124

· Levélszekrény. Büky László írja 126

  nyitólap