Tartalom


CII. ÉVF.               2006. DECEMBER               4. SZÁM


 

Voigt Vilmos: A szemiotika száz éve 385

Kelemen János: A nyelv fogalma Saussure előtt és után 391

Péter Mihály: Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában 400

Siptár Péter: A fonéma tündöklése és... 407

Németh T. Enikő: Saussure és Chomsky: az „azonos” nézetek különbözősége 420

Kertész András – Rákosi Csilla – Bódog Alexa: A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról 430

É. Kiss Katalin: Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg? Az összefoglaló és a kirekesztő kifejezést tartalmazó mondatok szórendjének magyarázata 442

· Kisebb közlemények. Hegedűs Attila: A -val/-vel rag eredetéhez. 459 – Juhász Dezső: Megjegyzések a -val/-vel rag eredetvitájához 460

· Szó- és szólásmagyarázatok. Hasan Eren: Szergyia. 464 – Mizser Lajos: Gerzsenyő. 465 – Tóth Endre: Az Elefánt helynév eredetéről 465

· Élő nyelv. Bokor József: Egy muravidéki attitűdvizsgálat és néhány tanulsága 472

· Szemle. Kiss Jenő: Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language. 479 – Horváth Mária: Kézikönyv az ausztriai német nyelvről (Robert Sedlaczek, Das österreichische Deutsch). 483 – Zelliger Erzsébet: Gabriella Maráz, Sprachrettung oder Sprachverrat. Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische. 486 – Szabó Zoltán: Kabán Annamária, Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. 488 – Hajdú Mihály: Kálnási Árpád, Debreceni cívisszótár 490

· Különfélék. †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok. 495 – Fóris Ágota: Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ 505

· Társasági ügyek. Benkő Loránd: †Keresztes Kálmán (1919–2006) 506

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: XVI. századi iratok a Barkóczy család levéltárából 508

· Levélszekrény. Éder Zoltán írja. – A. Molnár Ferenc írja. – Dömötör Adrienne írja 509

 

  nyitólap