Tartalom


CII. ÉVF.               2006. SZEPTEMBER               3. SZÁM


 

Benkő Loránd: Egy páratlan és felülmúlhatatlan mű 257

Éder Zoltán: Szabó T. Attila és a Magyar Nyelvtudományi Társaság (266. oldal, 267. oldal) 262

Péntek János: A kolozsvári egyetem és tudós professzora 269

Kósa László: Szabó T. Attila és a néprajztudomány 274

Szathmári István: Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató és a stílus mestere 280

Hajdú Mihály: A névkutató Szabó T. Attila 284

Gósy Mária: Beszédképzés és nyelvi reprezentáció, 2. rész  287

Senga Toru: A geisha és gésa szóalakok a japán nyelvtörténet tükrében 299

Maitz Péter: A nyelvi nacionalizmus a XIX. századi Magyarországon. Egy nyelvi ideológia elemei 307

· Kisebb közlemények. Zelliger Erzsébet: Nyelvjárástörténet, településtörténet és nyelvemlékeink lokalizálása. 323  – †Fehértói Katalin: Az Árpád-kori Fil és Szem személynevekről 327

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mokány Sándor: A kacabajka szócsaládjának alakváltozatai és keletkezésük módjai 334

· Élő nyelv. Kristóné Fábián Ilona: Mérések a szegedi nyelvhasználatban 341

· Szemle. Kemény Gábor: É. Kiss Katalin, Anyanyelvünk állapotáról. 347 – Raisz Rózsa: Szikszainé Nagy Irma szerk., József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stílusművészetéről. 351 – Domonkosi Ágnes: Pethő József – Jenei Teréz szerk., Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. 355 – Hegedűs Andrea: Tanulmányok a kétnyelvűségről I–III. 360 – Barta Péter: T. Litovkina Anna, Magyar közmondástár. 366 – Gréczi-Zsoldos Enikő: Két kötet Északkelet-Magyarország XVII–XIX. századi nyelvéről 347

· Különfélék. †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok. 370 – Nagy L. János: „A magyar helyesírásért” Implom József-díj 379

· Társasági ügyek. Kiss Jenő – Nyomárkay István: Hadrovics László emléktáblájának leleplezése 381

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja. – Nagy L. János írja 382

 

  nyitólap