Tartalom


CII. ÉVF.               2006. JÚNIUS               2. SZÁM


Kiss Jenő: Egy új magyar nemzeti nyelvatlasz szükséges voltáról 129

Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stílustörténetről 143

Pete István: Morfémarendszerezésünk vitás kérdéseiről 154

Bánréti Zoltán: A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben 169

Senga Toru: A geisha és gésa szóalakok a japán nyelvtörténet tükrében 176

Hoffmann Zsuzsanna: A nyelvhasználat kérdései a soknyelvű Svájcban 185

· Kisebb közlemények. Boros Katalin: Nyelvi változatok és változások az irgalmas samaritánus példázatának régi fordításában. 195 – Mózes Huba: A gondolatritmust szorosabbra vonó kötöttségek a boldogmondások korai magyar fordításaiban. 198 – Kontra Miklós: Néhány megjegyzés a nyelvészeti nonszenszről és a társadalmi kárról. 202 – Korompay Klára: Helyesírás-történet, művelődéstörténet: két tudományág dialógusa, különös tekintettel a huszita helyesírásra 204

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Névtani adatok és megjegyzések a Bodrogköz táji tagolódásához. 210Vekerdy József: Az ÓMS. byuntelen szaváról 211

· Szemle. Fercsik Erzsébet: Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Helyesírás. 212Nyomárkay István: Zoltán András, Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. 218 – Velcsov Mártonné: Zelliger Erzsébet, A Tihanyi Alapítólevél. 220 – Gallasy Magdolna: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1. 221 – Érsok Nikoletta Ágnes: Bódi Zoltán, A világháló nyelve. 225 – Balogh Judit: Szenczi Molnár Albert, Novae grammaticae ungarice (libri duo). Új magyar grammatika két könyvben 230

· Különfélék. Farkas Tamás: A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. 232 – †Fehértói Katalin: Helynévmagyarázatok Kiss Lajos kézirati hagyatékából. 234 – †Kiss Lajos: Helynévmagyarázatok 235

· Társasági ügyek. Nagy L. János: Péter László 80 éves. 249 – Bereczki Gábor: Domokos Péter 70 éves. 250 – Szathmári István: Kozocsa Sándor Géza 70 éves. 252 – Pályázati felhívás 254

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja. 255 – Kemény Gábor írja 256

 

  nyitólap