Tartalom


CII. ÉVF.               2006. MÁRCIUS               1. SZÁM


 

Bańczerovski Janusz: A nyelvi kérdés az Európai Unióban 1

Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stílustörténetről 9

Nagy L. János: Az elsőktől a legutolsóig 19

Szili Katalin: Nyelvbe rejtett üzenetek 33

Bánréti Zoltán: A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben 43

Büky László: Téma és variáció 57

· Kisebb közlemények. H. Tóth Tibor: A forma is tartalom. 72 – H. Varga Márta: A rokon funkciójú -(V)l és -(V)z denominális verbumképzők szemantikai vizsgálata 78

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Temető. – Angalét 83

· Élő nyelv. Bene Annamária: Vajdaságban miért láttalak és miért nem láttalak téged? A rejtett accusativusi személyes névmások választásának egy lehetséges magyarázata 85

· Szemle. Pethő József: Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra, Retorika. 98 – Ördög Ferenc: Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár (1000–1301). 104 – Fodor István: Zoltán András, Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. 107 – Bárányné Komári Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 1. A–Ly 108

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 101. közgyűlése. 110 – Kontra Miklós: Herman József emlékezete. 117 – Szépe György: Búcsú Fónagy Ivántól. 121 – Szili Katalin: Búcsú Bánhidi Zoltántól 123

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja. Róna-Tas András írja 125

 

  nyitólap