Tartalom


CI. ÉVF.               2005. DECEMBER               4. SZÁM


 

Éder Zoltán: A Magyar Nyelv száz éve (1905–2004) 385

Péntek János: Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában 406

Szathmári István: A tárgyias-intellektuális stílus József Attila költészetében 414

É. Kiss Katalin: Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról 420

Nagy Katalin: A pragmatika státusáról 436

· Kisebb közlemények. Honti László: A magyar habitív és izafetszerkezet történeti hátteréről. 449 – Fehértói Katalin: Feltevések és magyarázatok j végű Árpád-kori tulajdonneveinkről 454

· Szó- és szólásmagyarázatok. A. Molnár Ferenc: Zrínyi-kommentárok. 461 – “Mert lovastul az fát meg nem ehetik”. 463 – Büky László: Kukorló 464

· Szemle. Farkas Tamás: Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan. 464 – Kiss Jenő: Egy többközpontú nyelv változatszótáráról. 480 – Markó Alexandra: Gósy Mária, Fonetika, a beszéd tudománya. 482 – Bencze Lóránt: Szathmári István, A szűkebb és tágabb haza nyelve. Népnyelvi és irodalmi nyelvi tanulmányok. 487 – Juhász Dezső: Paládi-Kovács Attila, Tájak, népek, népcsoportok. 491 – Fodor István: Hegedűs József, Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról 495

· Különfélék. Kontra Miklós: “Tartalmi kérdésekre most nem térek ki”. Tudományos bírálat vagy érzelmi reakció? 497 – Kertész András: Új elektronikus nyelvészeti folyóirat 498

· Nyelvtörténeti adatok. N. Fodor János: XV. századi összeírások Szabolcs megyéből  Kép1, Kép2 498

· Levélszekrény. Mózes Huba írja 509

 

  nyitólap