Tartalom


CI. ÉVF.               2005. SZEPTEMBER               3. SZÁM


 

Kiss Jenő: Emlékbeszéd Zsirai Miklós rendes tag felett 257

Benkő Loránd: A székelység szerepe az Árpád-kori magyar országvédelemben 269

Hasan Eren: A török nyelv etimológiai szótára és a magyar nyelvtörténet 275

Siptár Péter: A magánhangzó-kapcsolatok fonológiájából 282

Senga Toru: A jen szó és ami körülötte van 304

Székely Gábor: A lexikai és összehasonlító fokozásról és mérséklésről 312

· Kisebb közlemények. Pusztai Ferenc: Nyelvhasználati minősítések a középmagyar beszélt nyelvben 332

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mizser Lajos: Puszta. – Elve 335

· Élő nyelv. Kicsi Sándor András: Néhány népi gombanevünkről 336

· Szemle. Péntek János: Kontra Miklós szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. 352 – Büky László: Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete. 357 – Szabó József: Balogh Lajos, Büki tájszótár. 363 – Nagy L. János: Az újra élő lexikon. 366 – Posgay Ildikó: Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga szerk., „...még onnét is eljutni túlra...” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére 369

· Különfélék. Kolláth Anna – Z. Szentesi Orsolya – Szoták Szilvia: Kiegészítés a szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól szóló beszámolóhoz 371

· Társasági ügyek. Bölcskei Andrea: Bemutatkozott a felvidéki névtani műhely. Névtani konferencia Kolonban (2005. június 2–4.) 378

· Levélszekrény. Skripecz Sándor írja. – Zilahi Lajos írja 379

 

  nyitólap