Tartalom


CI. ÉVF.               2005. JÚNIUS               2. SZÁM


 

Kiefer Ferenc: Van-e magyar jelentéstan? 129

Kiss Jenő: Nemzetközi magyar nyelvtudományi kongresszusok: tudománytörténeti észrevételek 140

Sarbak Gábor: Magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről a Bajor Nemzeti Könyvtárban 147

Haader Lea: A Müncheni emlék 161

Kenesei István: Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban 178

Juhász Dezső: Névmagyarosítás és nemzeti romantika 196

Szenga Toru: A jen szó és ami körülötte van 202

· Kisebb közlemények. Kustár Zoltán: A héber ’ámar ’mond’ ige megfeleltetése XX. századi magyar protestáns bibliafordításainkban 213

· Szó- és szólásmagyarázatok. A. Molnár Ferenc: A Jókai-kódex egy szerkezete és az ÓMS. vylagumtul szava. 219 – Borzsák István: Még mindig borzsák 220

· Tudománytörténet. Lőrinczi Réka: További észrevételek egy XVIII. századi román nyelvtanhoz 221

· Szemle. H. Tóth Tibor: Kiefer Ferenc szerk., A magyar nyelv kézikönyve. 232 – Éder Zoltán: Szily Kálmán emlékezete (1838–1924.). Tudományos munkásságának kronológiája. 244 – Kiss Jenő: Magyar szaknyelvtörténeti tanulmányok. 246 – Nyomárkay István: Keszler Borbála, Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története. 248 – Zelliger Erzsébet: Nóra Tátrai Infanger, Der Sprachgebrauch der Ungarn in der Schweiz. Cross cultural communication 250

· Társasági ügyek. Nyomárkay István: Avató beszéd Kiss Lajos emléktáblájának leleplezése alkalmával. 253 – Pályázati felhívás 254

 

  nyitólap