Tartalom


CI. ÉVF.               2005. MÁRCIUS               1. SZÁM


 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriumi ünnepsége 1

Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének üdvözlő szavai 2

Vizi E. Szilveszternek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének üdvözlő szavai 3

Benkő Loránd: Tisztelet az alapítók emlékének 4

Kiss Jenő: Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság 7

A külföldi és hazai társaságok köszöntői 14

Szathmári István: Irodalmi nyelvi vizsgálat a Prágai Nyelvészkör módszerével: Medgyesi Pál művei alapján 21

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív jelentéstani vázlat az igekötős igéről 27

· Kisebb közlemények. Kávássy Sándor: Osztatlan testvérek 44

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kun Péter: A Tolna megyei Akalacspuszta nevének besenyő hátteréhez 45

· Nyelvművelés. Fodor István: A nyelvújítás, a purizmus és fajtái. 46 – Fóris Ágota: A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban 51

· Tudománytörténet. Lőrinczi Réka: Egy XVIII. századi román nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvleírás-történeti észrevételek 65

· Szemle. Vecsey Zoltán: András Kertész, Cognitive Semantics and Scientific Knowledge. 73 – Kiss Jenő: Új hazai germanisztikai nyelvészeti kiadványok. 76 – Kispál Tamás: Hessky Regina főszerk., Magyar–német kéziszótár. 81 – G. Bogár Edit: Natalija Nyikolajevna Kolpakova – Balázsi József Attila, Magyar–orosz kisded szótár. 83 – Zsilinszky Éva: Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. 87Tóth Valéria: Büky László – Forgács Tamás szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. 89 – Fülöp László: Vörös Ferenc, Családnévkutatások Szlovákiában. 94 – Cserép Attila: Bárdos Vilmos főszerk., Magyar szólástár. 96 – Borbás Gabriella Dóra: T. Szabó Csilla, A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján 104

· Különfélék. Csernicskó István – Papp György – Péntek János – Szabómihály Gizella, A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól 105

· Társasági ügyek. Farkas Tamás: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 100. közgyűlése. 113 – Éder Zoltán: Laudáció a százéves Magyar Nyelvtudományi Társaságról. 116 – Kiefer Ferenc: Herman József 80 éves. 117 – Balázs Géza: Szathmári István 80 éves. 120 – Farkas Tamás: Új tagozatok a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 122

           · Nyelvtörténeti adatok. Teiszler Éva: Közszói szórványok egy 1476-os oklevélben 123

  nyitólap