Tartalom


C. ÉVF.               2004. SZEPTEMBER               3. SZÁM


Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriuma elé 257

Róna-Tas András: Néhány megjegyzés faneveinkről 260

Kertész András — Rákosi Csilla: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben 273

Szabó József: Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre 291

Balázsi József Attila: Mióta járunk az apostolok lován? 298

Lukács István: A Jesse-vessző esete egy ószláv aorisztosszal 313

Tóth Valéria: Az inetimologikus mássalhangzók a régi magyar helynevekben 321

· Kisebb közlemények. Mózes Huba: Három szótagos hangzásegységre épülő sorok és sorkapcsolatok. 331 — Szikszainé Nagy Irma: Ekvivalencia és ellentét a retorikai kérdésben 337

· Szó- és szólásmagyarázatok. A. Molnár Ferenc — Kustár Zoltán: A gyapjú szó a 72. zsoltár fordításában. 340 — Büky László: Jessze. 345 — Rácz Miklós: Or Miklós dombja — egy középkori helynév Nagyrév határában 345

· Élő nyelv. Bodó Csanád: Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar—román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában. 347 — Szépe Judit — Gerstner Károly — Szende Tamás: Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséről 358

· Szemle. Havas Ferenc: Thorsten Roelcke ed., Variationstypologie / Variation Typology. 368 — V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk., A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. 371 — Pethő József: Szikszainé Nagy Irma szerk., Kossuth Lajos, a szó művésze 376

 

nyitólap