Tartalom


C. ÉVF.               2004. JÚNIUS               2. SZÁM


Kertész András—Rákosi Csilla: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben 129

Éder Zoltán: Magyar értelmező kéziszótár 146

Szabó József: Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre 159

Békési Imre: Néhány kötőszóegyüttes értelemszerkezeti elemzése 171

Szathmári István: Krúdyról — Márai szemével 180

· Kisebb közlemények. Kiss Gabriella—Kiss Margit—Pajzs Júlia: A Nagyszótár történeti korpuszának morfológiai elemzéséről 185

· Szó- és szólásmagyarázatok. Balázs Géza: Nekem nyolc! A nyolcas számjegy a szólásokban. 192 — Kávássy Sándor: Földesúr 193

· Élő nyelv. Beregszászi Anikó—Csernicskó István: Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? 195

· Tudománytörténet. Honti László: Jubilál a Nyelvtudományi Közlemények. 203 — Bene Annamária: Margalits Ede frazeológiai gyűjteményéről 206

· Szemle. Hoffmann István: Benkő Loránd, Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. 209 — Lénárt Tamás: Vilmos Ágel, Valenztheorie. 216 — Gerstner Károly: Mária D. Mátai, Kleine ungarische Sprachgeschichte. 223 — Büky László: Szabó Zoltán szerk., „Arany-alapra arannyal” — Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról. 225 — Zimányi Árpád: A. Jászó Anna, Csak az ember olvas — Az olvasás tanítása és lélektana 229

· Különfélék. Horváth Mária: Meddig él az Értelmező Szótár? 231 — Fodor István: Gondolatok a Magyar értelmező kéziszótár második, átdolgozott kiadásához 234

· Társasági ügyek. Szabó József: Búcsú Kristó Gyulától. 236 — Benkő Loránd: Még néhány szó Kristó Gyuláról. 238 — Pesti János: Nyelvjáráskutatók ünneplése Baranyában. 240 — Kiss Jenő: Temesi Mihály dialektológiai munkásságáról. 243 — Juhász Dezső: Bura László köszöntése. 246Molnár Zoltán Miklós: Szabó Géza hetvenéves. 248 — Pályázati felhívás 249

· Nyelvtörténeti adatok. Mizser Lajos: Az akasztófa északkelet-magyarországi helyneveinkben 250

· Levélszekrény. É. Kiss Katalin írja 252

nyitólap