Tartalom


C. ÉVF.               2004. MÁRCIUS               1. SZÁM


 

Honti László: Hiedelmek és hipotézisek az uralisztikában 1

É. Kiss Katalin: Egy igekötőelmélet vázlata 15

D. Mátai Mária: A szófajváltás a magyarban 43

Gósy Mária: A lexikális előhívás temporális szerveződése 52

Pete István: Az alany és állítmány primátusának váltakozó megítéléséről 66

· Kisebb közlemények. Fehértói Katalin: A Pokaj helynév eredete és az ómagyar kori -j ~ -aj/-ej helynévképző 75

· Szó- és szólásmagyarázatok. A. Molnár Ferenc: Csep(p) ~ csöp(p) 80 — Borzsák István: Kap(z)si 81 — Büky László: Puruttya 82

· Tudománytörténet. Stemler Ágnes: Mátyás Flórián nyelvészeti munkásságáról 84

· Szemle. Kontra Miklós: Lesley Milroy — Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and Interpretation 91 — Nyomárkay István: Kultúra és könyvnyomtatás a felvilágosodás korában 99 — Szathmári István: Forgács Tamás, Magyar szólások és közmondások szótára 103 — Gáspári László: Szathmári István, A stíluselemzés elmélete és gyakorlata 105 Juhász Dezső: Két fontos névtörténeti segédkönyvről 107 — Mátai Mária: Jakab László, A Jókai-kódex mint nyelvi emlék szótárszerű fel-dolgozásban 110

· Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 99. közgyűlése 114 — Grétsy László: Búcsú Szende Aladártól 117 — Nyirkos István: Búcsú Mező Andrástól 120 — Szűcs Tibor: A 80 éves Rónai Béla köszöntése 121

· Levélszekrény. Rucskó Viktor írja 123

SZERZŐINK FIGYELMÉBE

  nyitólap

Levélszekrény. Péter László írja. 0