Tartalom


XCIX. ÉVF.               2003. DECEMBER               4. SZÁM


Kiss Jenő: A magyar nyelvtörténet korszakolásához 385

Benkő Loránd: Doboka és társai 393

Forgács Tamás: Lexikalizálódási és grammatikalizálódási folyamatok frazeológiai egységekben 412

Bańczerowski Janusz: A kéz nyelvi képe a magyar nyelvben 427

Sárosi Zsófia: Történeti szociopragmatika — magyar nyelvtörténet más megközelítésben 434

Dömötör Adrienn: Szinonim mondatszerkezetek és formai változatok 448

· Kisebb közlemények. Fodor István: Megjegyzések a magyar mássalhangzó-kvantitás kérdéséhez. 466 — Kristó Gyula: A székely népnév első vokálisának milyenségéről 468

· Szó- és szólásmagyarázatok. Mokány Sándor: A bikuram-tól az üfőasszony-ig. 470 — Tóth Szilárd: Újabb adatok a lecsó szó hazai és külföldi elterjedéséhez 474

· Nyelvművelés. Balázs Géza: Turizmus-sokk. A turizmus jelentésvülése 478

· Élő nyelv. Dóra Zoltán: Rendszerváltozás előtti neologizmusok archaizálódása 481

· Szemle. D. Mátai Mária: Sebestyén Árpád, A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372u.). 484  — Bencze Lóránt: A pálma, a ciprus és az egyperces. 488 — Büky László: Kemény Gábor, Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. 492 — Nemes Magdolna: Új magyar tájszótár IV. (N—S) 496

· Különfélék. Király Péter: Lotz János Budapesten. 498 — Bottyánfy Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban. 502 — Balázs Géza: Új alkalmazott nyelvészeti folyóiratok. 505 — Posgay Ildikó: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists 507

· Társasági ügyek. Szalamin Edit: Juhász József nyolcvanéves. 508 — Kiss Jenő: A hetvenéves Hajdú Mihály köszöntése 510

· Levélszekrény. A szerkesztőség írja: 512