Tartalom


XCIX. ÉVF.               2003. SZEPTEMBER               3. SZÁM


Kiss Jenő: Pais Dezső életművéről 257

Forgács Tamás: Lexikalizálódási és grammatikalizálódási folyamatok frazeológiai egységekben 259

N. Varga Andrea: Tőismétlések és figura etymologicák Gyöngyösi István és Zrínyi Miklós művészetében 273

Balogh Judit: Az értelmezős szintagmákról 293

Szikszainé Nagy Irma: A retorikai kérdések kérdő névmásai és partikulája 300

Senga Toru: Dzsúdzsucu és dzsúdó. Japán sportszavak magyar és nemzetközi vonatkozásairól 310

Uzonyi Kiss Judit: Gondolatok a főnévi alaptagú szintagmákról 323

· Kisebb közlemények. Éder Zoltán: Borúra derű (A Magyar Tudományos Akadémia jelmondatának születése) 331

· Szó- és szólásmagyarázatok. Kávássy Sándor: Tekintetes Karok és Rendek! 335 — Mizser Lajos: Olasz. — Spanyol 337

· Nyelvművelés. Balázs Géza: A változás és a változat mint nyelvstratégiai alapkérdés 339 — Pásztor Emil: Négy nyelvhelyességi babona ellenpéldái Arany Toldijában 345

· Élő nyelv. Lakatos Rita: Nyelvjárási szövegek Torontálvásárhelyről 347

· Szemle. Fodor István: Havas Ferenc, A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány. 351 — Farkas Tamás: Karády Viktor— Kozma István, Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi erőviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig. 355 — Bóna Judit: Beszédkutatás 2002. 360 — Bodó Csanád: Két élőnyelvi konferencia kötetéről. 364 — N. Fodor János: P. Lakatos Ilona szerk., Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából 369

· Különfélék. Szabó József: Nyelvjáráskutatók konferenciája Svájcban. 371 — H. Bottyánfy Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban 375

· Nyelvtörténeti adatok. Bánki Judit: Wittnyédy István leveleskönyvéből 380

· Levélszekrény. A. Molnár Ferenc írja 381

  nyitólap

Levélszekrény. Péter László írja. 0