Tartalom


XCIX. ÉVF.                           2003. június                           2. SZÁM


 

Kiss Jenő: Búcsú Kiss Lajostól 129

C. Vladár Zsuzsa: Az ablativus a korai magyar és finn grammatikákban 133

Farkas Tamás: A magyar családnévanyag két nagy típusáról 144

Szili Katalin: A ki igekötő jelentésváltozásai 163

Péter László - Szathmári István: Juhász Gyula költői nyelvének egy sajátos stíluseszközéről 188

Senga Toru: Dzsúdzsucu és dzsúdó. Japán sportszavak magyar és nemzetközi vonatkozásairól 193

· Kisebb közlemények. Kabán Annamária: Négyszázhuszonöt éves Melius Péter Herbariuma 205

· Szó- és szólásmagyarázatok. Büky László: Garkű. 211 — Kicsi Sándor András: Pertu. 213 — Mizser Lajos: Borköles. - Bortöltő. 214

· Nyelvművelés. Adamikné Jászó Anna - Fodor István: A határozatlan névelő használatának terjedéséről 215

· Szemle. Hoffmann István: Kiss Lajos, Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. 225 — Juhász Dezső: Mester és tanítvány. Kniezsa István válogatott névtani műveinek kiadása Kiss Lajos gondozásában. 229 — Balogh Lajos: Király Péter, A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. 234 — Zelliger Erzsébet: Borbély Anna, Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. 237 — Blaho Sylvia: Siptár Péter szerk., Szabálytalan fonológia 239

· Különfélék. H. Bottyánfy Éva: A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban 242

· Társasági ügyek. Sebestyén Árpád: Búcsú Balassa Ivántól. 247 — Bán Ervin: Egy nyelvész halálára. 249 — Balázs Géza: Fülöp Lajos 70 éves. 250 — Gerstner Károly: Ördög Ferenc 70 éves. 251 — Juhász Dezső: Megalakult a Magyar Nyelvtudományi Társaság jászsági csoportja. 253 — Pályázati felhívás 254

 

nyitólap